ערך מוסף

הסיפור של תקציב המדינה - פרק 9

Episode Summary

אז מה מעניין בסיפור על תקציב המדינה? 1. זה מלא כסף. 400 מיליארד ש"ח שמגיעים מהכסף שלנו, ובתור אזרחים חשוב לנו שישתמשו בו בתבונה. 2. הוא מלמד אותנו איך הממשלה עובדת. לא רק מה היא עושה אלא איך. כל הזמן יש עיסוק בתקציב המדינה - בהכנת תקציב לשנה הבאה ובביצוע התקציב לאורך השנה. דרכו אפשר ללמוד על הדומיננטיות של משרד האוצר ואגף התקציבים בעבודת הממשלה. 3. הוא משקף אידאולוגיה כלכלית - בקביעת שיעורי המיסוי ורמת ההוצאה הציבורית. 4. הוא מבטא את סדרי העדיפויות בפועל של הממשלה, וככה אנחנו כאזרחים יכולים לשפוט את נציגי הציבור שבחרנו.

Episode Notes

אז מה מעניין בסיפור על תקציב המדינה?

  1. זה מלא כסף. 400 מיליארד ש"ח שמגיעים מהכסף שלנו, ובתור אזרחים חשוב לנו שישתמשו בו בתבונה.
  2. הוא מלמד אותנו איך הממשלה עובדת. לא רק מה היא עושה אלא איך. כל הזמן יש עיסוק בתקציב המדינה - בהכנת תקציב לשנה הבאה ובביצוע התקציב לאורך השנה. דרכו אפשר ללמוד על הדומיננטיות של משרד האוצר ואגף התקציבים בעבודת הממשלה.
  3. הוא משקף אידאולוגיה כלכלית - בקביעת שיעורי המיסוי ורמת ההוצאה הציבורית.
  4. הוא מבטא את סדרי העדיפויות בפועל של הממשלה, וככה אנחנו כאזרחים יכולים לשפוט את נציגי הציבור שבחרנו.