ערך מוסף

שוק הדיור - פרק 5

Episode Summary

הפעם דיברנו על שוק הדיור - האם יש בעיה? מה הבעיה? מה המקורות שלה? ואיך הממשלה מנסה להתמודד איתה?

Episode Notes

הפעם דיברנו על שוק הדיור - האם יש בעיה? מה הבעיה? מה המקורות שלה? ואיך הממשלה מנסה להתמודד איתה?