ערך מוסף

צמיחה כלכלית - פרק 30

Episode Summary

צמיחה כלכלית - פרק חשבתם פעם למה כלכלנים כל הזמן מדברים על צמיחה? לכן ניסינו להבין הפעם מה זה צמיחה, איך היא נמדדת, למה היא חשובה ואיך אפשר לשפר אותה. בקצרה - זה קשור להרבה נושאים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים כמו שוק העבודה, ארגוני עובדים, שוק ההון, מסחר בינלאומי ועוד.

Episode Notes

חשבתם פעם למה כלכלנים כל הזמן מדברים על צמיחה? לכן ניסינו להבין הפעם מה זה צמיחה, איך היא נמדדת, למה היא חשובה ואיך אפשר לשפר אותה. בקצרה - זה קשור להרבה נושאים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים כמו שוק העבודה, ארגוני עובדים, שוק ההון, מסחר בינלאומי ועוד.

חומרים קשורים:

  1. אפילוג של Acemoglu, Daron. Introduction to modern economic growth. Princeton University Press, 2008.
  2. אלדד שידלובסקי ומיכאל שראל, "השפעת המדיניות הפיסקלית על שיעור הצמיחה של המשק״, הרבעון הישראלי למסים, גיליון 121 ,מינהל הכנסות המדינה, אוגוסט 2003.
  3. OECD Better Life Index
  4. מדדי איכות חיים לישראל