ערך מוסף

מגמות בשוק העבודה בישראל - פרק 3

Episode Summary

הפעם דיברנו על השינויים שחלו בשוק העבודה הישראלי בעשור האחרון, ועל ההשפעה שלהם על כולנו. בפינת האקטואליה שבתחילת הפרק דנו בקצרה על כוונת רשות המסים למסות חברות אינטנרנט בינלאומיות שפועלות בישראל. בפרק הבא נסיים עם שאלות מהקהל. מוזמנים לשלוח שאלות אל info@added-value.co

Episode Notes

הפעם דיברנו על השינויים שחלו בשוק העבודה הישראלי בעשור האחרון, ועל ההשפעה שלהם על כולנו. בפינת האקטואליה שבתחילת הפרק דנו בקצרה על כוונת רשות המסים למסות חברות אינטנרנט בינלאומיות שפועלות בישראל. בפרק הבא נסיים עם שאלות מהקהל. מוזמנים לשלוח שאלות אל info@added-value.co