ערך מוסף

לימודי הכלכלה והשפעתם על המדיניות - פרק 26

Episode Summary

דיעה רווחת בציבור היא שלימודי הכלכלה משפיעים על המדיניות הכלכלית במשק. לכן לימודי הכלכלה נמצאים תחת ביקורת ציבורית, ואף מואשמים בהטמעת ערכים של ימין כלכלי בקרב הסטודנטים. הפעם ניסינו לנתח את הטענות הללו לעומק, ולדבר על מחקרים שנעשו בתחום יחד עם הניסיון שלנו במשרד האוצר. וכמובן מוזמנים להירשם בפייסבוק לחגיגת יום הולדת 1 לפודקאסט שתהיה בתל אביב ב-16/3/2017- https://goo.gl/VcggOx

Episode Notes

דיעה רווחת בציבור היא שלימודי הכלכלה משפיעים על המדיניות הכלכלית במשק. לכן לימודי הכלכלה נמצאים תחת ביקורת ציבורית, ואף מואשמים בהטמעת ערכים של ימין כלכלי בקרב הסטודנטים. הפעם ניסינו לנתח את הטענות הללו לעומק, ולדבר על מחקרים שנעשו בתחום יחד עם הניסיון שלנו במשרד האוצר.
וכמובן מוזמנים להירשם בפייסבוק לחגיגת יום הולדת 1 לפודקאסט שתהיה בתל אביב ב-16/3/2017

קישורים רלוונטים:

The art and science of economics at Cambridge, The Economist (2016)
הערה ביקורתית על לימודי הכלכלה, אריאל רובינשטיין, מכון ון ליר (2005)
המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית בשנות החמישים, נחום גרוס (2004)
כלכלה למעשה: לימודי הכלכלה בישראל, זוסמן ואחרים, מכון ון ליר (2011)
ממחקר כלכלי למדיניות ציבורית, משה יוסטמן, מכון ון ליר (2016)