ערך מוסף

מבוא לשוק ההון - פרק 23

Episode Summary

הפעם דיברנו על שוק ההון - על החשיבות הכלכלית שלו, על המאפיינים שלו, על המדיניות הממשלתית בתחום ועל רפורמות שנעשו בעבר. פרק ראשון בסדרה.

Episode Notes

הפעם דיברנו על שוק ההון - על החשיבות הכלכלית שלו, על המאפיינים שלו, על המדיניות הממשלתית בתחום ועל רפורמות שנעשו בעבר. פרק ראשון בסדרה.