ערך מוסף

הוצאות הביטחון - פרק 21

Episode Summary

דיברנו הפעם על תקציב הביטחון, ההרכב שלו ועל הבעיות שקיימות בתהליך בניית התקציב. בנוסף דיברנו על העלויות הנוספות של הביטחון על המשק הישראלי, לרבות עלות שירות החובה בצה״ל. בסוף הפרק נגענו בקצרה בסוגיית ההיתכנות של צבא מקצועי בישראל (רמז: זה לא ממש כדאי).

Episode Notes

דיברנו הפעם על תקציב הביטחון, ההרכב שלו ועל הבעיות שקיימות בתהליך בניית התקציב. בנוסף דיברנו על העלויות הנוספות של הביטחון על המשק הישראלי, לרבות עלות שירות החובה בצה״ל. בסוף הפרק נגענו בקצרה בסוגיית ההיתכנות של צבא מקצועי בישראל (רמז: זה לא ממש כדאי).