ערך מוסף

אי שוויון - פרק 20

Episode Summary

אי שוויון הוא אחד הנושאים המדוברים ביותר בשיח החברתי-כלכלי. בפרק זה דנו בשאלה מדוע אי שוויון הוא חשוב, למה קשה לטפל בו, אילו השפעות יש לו על הכלכלה ומה הממשלה יכולה לעשות כדי לצמצם אותו. דיברנו על ההבדל בין אי שוויון בתוצאות לאי שוויון בהזדמנויות, ועל נתוני אי השוויון בישראל לאורך זמן ובהשוואה בינלאומית.

Episode Notes

אי שוויון הוא אחד הנושאים המדוברים ביותר בשיח החברתי-כלכלי. בפרק זה דנו בשאלה מדוע אי שוויון הוא חשוב, למה קשה לטפל בו, אילו השפעות יש לו על הכלכלה ומה הממשלה יכולה לעשות כדי לצמצם אותו. דיברנו על ההבדל בין אי שוויון בתוצאות לאי שוויון בהזדמנויות, ועל נתוני אי השוויון בישראל לאורך זמן ובהשוואה בינלאומית.