ערך מוסף

הגנה ממשלתית על חקלאים - פרק 2

Episode Summary

השבוע דיברנו על דרכים בהם המדינה יכולה לסייע לחקלאות ולתחומים אחרים ונגענו קצת בבג״ץ הגז שהיה בשבוע שעבר.

Episode Notes

השבוע דיברנו על דרכים בהם המדינה יכולה לסייע לחקלאות ולתחומים אחרים ונגענו קצת בבג״ץ הגז שהיה בשבוע שעבר.