ערך מוסף

ארגוני עובדים - פרק 17

Episode Summary

היחס לארגוני עובדים בישראל הוא אחד הנושאים הכי אמוציונאליים בשיח הציבורי בישראל. בפרק ניסינו לעמוד על ההצדקות לקיום של ארגוני עובדים ועם זאת על הבעייתיות שיכולה לנבוע מפעילותם.

Episode Notes

היחס לארגוני עובדים בישראל הוא אחד הנושאים הכי אמוציונאליים בשיח הציבורי בישראל. בפרק ניסינו לעמוד על ההצדקות לקיום של ארגוני עובדים ועם זאת על הבעייתיות שיכולה לנבוע מפעילותם.