ערך מוסף

חרדים בישראל - פרק 16

Episode Summary

הקדשנו את הפרק לניתוח המאפיינים של החברה החרדית בישראל, ולהשפעותיה על החברה הישראלית. התמקדנו במגמות הדמוגרפיות והכלכליות שמאפיינות את החרדים, תוך הסתמכות על מגוון רחב של נתונים ומחקרים מקובלים. אחת הטענות המרכזיות שלנו היא שלשינויים דמוגרפיים יש השלכות מרחיקות לכת על מצב החברה והכלכלה, וכנראה שבטווח הארוך החברה בישראל עומדת להיות עניה יותר, מפולגת יותר וגזענית יותר.

Episode Notes

הקדשנו את הפרק לניתוח המאפיינים של החברה החרדית בישראל, ולהשפעותיה על החברה הישראלית. התמקדנו במגמות הדמוגרפיות והכלכליות שמאפיינות את החרדים, תוך הסתמכות על מגוון רחב של נתונים ומחקרים מקובלים. אחת הטענות המרכזיות שלנו היא שלשינויים דמוגרפיים יש השלכות מרחיקות לכת על מצב החברה והכלכלה, וכנראה שבטווח הארוך החברה בישראל עומדת להיות עניה יותר, מפולגת יותר וגזענית יותר.