ערך מוסף

מדיניות המסים בישראל - פרק 11

Episode Summary

כחלק מסדרת פרקים שעוסקים בתקציב המדינה, התמקדנו הפעם בצד המסים. בפרק תוכלו לשמוע מהן מטרות מערכת המס, מה העקרונות הכלכליים לבניית מערכת מס טובה ומקומה של אידאולוגיה בתהליך. בסוף הפרק שוחחנו עם העיתונאי תומר אביטל על נושא השקיפות.

Episode Notes

כחלק מסדרת פרקים שעוסקים בתקציב המדינה, התמקדנו הפעם בצד המסים. בפרק תוכלו לשמוע מהן מטרות מערכת המס, מה העקרונות הכלכליים לבניית מערכת מס טובה ומקומה של אידאולוגיה בתהליך. בסוף הפרק שוחחנו עם העיתונאי תומר אביטל על נושא השקיפות.